Xiang Jing, Your Body, 2005. Painted fiberglass, 270 x 160 x 150 cm.