Cai Guo-Qiang, Chado Pavilion-Homage to Tenshin Okakura, 2002.